Přístup do software

Vyvinutá aplikace je nasazena na provozní server řešitele projektu a je přístupná přes přihlašovací formulář na adrese http://zapos.tlp.eu/sypos/admin/

Rozcestník software ZAPOS

Pro získání přihlašovacích údajů do software a související informace nás prosím kontaktujte:

Po upřesnění potřebných údajů Vám bude vytvořen uživatelský účet zaslány přihlašovací údaje.

Klíčové funkce vyvinutého software

Provozovatelům spadajících pod zákon software umožňuje:

  • evidovat základní údaje o právním subjektu - provozovateli
  • zavést a udržovat registr objektů
  • zavést a udržovat registr nebezpečných látek, se kterými provozovatel nakládá napříč svými objekty
  • využívat podkladovou databázi látek s harmonizovanou klasifikací dle nařízení ES č. 1272/2008
  • zpracovávat návrhy na zařazení objektů do skupiny s možností jejich generování do formy předepsané zákonem (formát ms word = možnost dodatečných úprav),
  • volitelně odeslat vypracované návrhy na zařazení místně příslušnému krajskému úřadu ke kontrole prostřednictvím software - sdílení vytvořeného návrhu na zařazení v rámci software.

Zástupcům krajských úřadů software umožňuje:

  • kontrolovat návrhy na zařazení, které byly prostřednictvím systému odeslány provozovatelem (nasdíleny)
  • zpracovávat kontrolní "ad-hoc" návrhy na zařazení (např. na základě návrhů obdržených v papírové formě) s možností jejich generování do formy předepsané zákonem.
  • využívat podkladovou databázi látek s harmonizovanou klasifikací dle nařízení ES č. 1272/2008