Základní informace o projektu TB050MZP016

Zásobníky

Hlavním cílem projektu TB050MZP016 bylo vyvinout software - webovou aplikaci, která umožní zpracovat návrh na zařazení objektu do skupiny A nebo B v návaznosti na požadavky zákona č. 224/2015.

Vyvinutá aplikace byla nasazena na provozní server řešitele projektu (společnost TLP, spol. s r.o.) a je přístupná přes přihlašovací formulář na adrese http://zapos.tlp.eu/sypos/admin/

Informace o způsobu získání přístupových údajů do webové aplikace jsou dostupné zde.

Cílová skupina software

Software je určen pro dvě hlavní cílové skupiny uživatelů:

  • provozovatele objektů spadajících pod zákon č. 224/2015 Sb.,
  • zástupce krajských úřadů (obvykle odbory životního prostředí), které mají v procesu zařazování podniku do skupiny vymezené povinnosti.

Aktuality